Προδιαγραφές σύνταξης υγειονομικών πρωτοκόλλων για εκτός σταδίου

Προδιαγραφές σύνταξης υγειονομικών πρωτοκόλλων για εκτός σταδίου (Οργανομένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων) Διοργανώσεις 30/08/21

 Επιτρέπονται οι διοργανώσεις εκτός σταδίων (εκτός οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων) με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:
Για διοργανώσεις με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων αθλούμενων 300 άτομα.
Βlock εκκίνησης έως 50 άτομα. Τμηματικές εκκινήσεις των block με χρονική απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 10 λεπτά. Σε κάθε block, αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων 2μ προς κάθε κατεύθυνση.
Σε περίπτωση διοργάνωσης με περισσότερους από έναν αγώνες (π.χ. Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. και Αγώνας Δρόμου 10 χλμ.) :
1. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ισχύει ανά αγώνα, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αγώνας έχει διαφορετική ώρα εκκίνησης.
2. η χρονική απόσταση μεταξύ της εκκίνησης του τελευταίου μπλοκ του κάθε αγώνα και της πρώτης εκκίνησης του επόμενου αγώνα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 λεπτά.
3. δεν μπορούν να διεξάγονται περισσότεροι από δύο (2) αγώνες των 300 συμμετοχών ανά ημέρα.

Μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τις προδιαγραφές σε αυτόν εδώ τον Σύνδεσμο.

Pin It